بــــــانــــــــــوی فـــــــــروردیــــــــن

و جماعت ایرانی بسی استادانه زیرآب می زند.

آقای ع در حال خداحافظی از اداره بود.در واقع در حال ترک جایی بود که بر اثر زیرآب خوردن مجبور به رفتن بود.همه ما دور تا دور او را گرفته بودیم.رئیس بزرگ مطابق همیشه کتش را کنار زده بود و با دست راست در جیب شلوار در حال ارائه افاضات بود.بله!آقای ع چنین کردند و چنان کردند.ما همه مدیون زحمات ایشان هستیم و...

کمی دورتر دو رئیس ادارات تابعه که هر دو هم خانم بودند مشغول پچ پچ کردن و پوزخند زدن بودند.شک ندارم خود همان دو نفر مسئول مستقیم چنین جریانی بودند.

من گوشه ای دورتر با دقت ماجرا را زیر نظر گرفته بودم.در دلم تاسف خوردم و خندیدم به این دروغگویی و ظاهرسازی و اینکه

جماعت ایرانی بسی استادانه زیرآب می زند.

نوشته شده در دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ توسط بانوی فروردین نظرات () |

Design By : Mihantheme