بــــــانــــــــــوی فـــــــــروردیــــــــن

امروز ولنتاين بود و هست.چه خبر بود تو گل فروشی ها کارت فروشيها !چيزای زرق و برق دار بنجول رو هوا فروش ميرفت!اين بچه مچه ها تند و تند خريد ميکردن تا به bf يا gf ای که شايد يه ماه هم نيست با هم دوستن برن و هديه بدن.دوستيايی که شايد تو ايران زمين،گلستان،اسکان يا کامپيوتر پايتخت شروع شده باشه.با يه لبخند يا... لبخندی که شايد ۳ ثانيه هم طول نکشيده باشه!اصلا نميخوام موعظه کنم اما ای کاش هر کس مواظب احساساتش باشه و ای کاش  اشک حسرت هيچ دلشکسته ای جاری نشه.ای کاش تمام دوست دارم ها واقعی و از اعماق وجود باشه.ای کاش هيچکس به کس ديگه ای دروغ نگه... ای کاش قلب هيچکس نشکنه و ای کاش هميشه ولنتاين باشه.

اينجا ميخوام يه بريده ای از فيلم”يک ذهن زيبا“ با بازی راسل کرو رو بذارم.... پارسال تو وبلاگ قبليم هم اينو گذاشته بودم .اما فکر ميکنم خالی از لطف نباشه باز هم بنويسم.قسمتی از فيلمه که آليشيا و جان نش تا حدی روابطشون صميمی شده و برای تولد آليشيا توی يه رستوران قرار ملاقات دارن و...(قسمتی از فيلم که بی نهايت احساسی و زيباست و من شايد صد بار ديده باشمش)

 

Nash: Alicia, does our relationship warrant long-term commitment? I need some kind of proof, some kind of verifiable, empirical data.

نش:(آليشيا٬ آيا رابطه من و تو هيچ تعهد دراز مدتی رو تضمين می کنه؟من به يه جور مدرک احتياج دارم يه  جور اطلاعات قابل اثبات .....)

Alicia: I'm sorry, just give me a moment to redefine my girlish notions of romance

آليشيا:(متأسفم،فقط يه لحظه به من فرصت بده تا درک دخترانه ام را از عشق دوباره تعريف کنم)

?Alicia: How big is the universe

آليشيا:(جهان چقدر بزرگه؟)

Nash: Infinite

نش(بی نهايت)

                ?Alicia: How do you know

آليشيا:(از کجا ميدوني؟)

.Nash: I know because all the data indicates it's infinite

نش:(از اونجا که کليه اطلا عات اينو نشون ميدن....)

.Alicia: But it hasn't been proven yet

آليشيا:(اما هنوز اثبات نشده)

.Nash: No

نش:(نه)

.Alicia: You haven't seen it

آليشيا:(تو  که نديديش؟)

Nash: No

نش:(نه)

?Alicia: How do you know for sure

آليشيا:(پس از کجا انقدر مطمئني؟) 

.Nash: I don't know, I just believe it

نش:(نمی دونم،فقط باور دارم...)

.Alicia: It's the same as love I guess

آليشيا:(گمون می کنم درست مثل عشق.....)

.Alicia:Now the part that you don't know is that I'm gonna marry you

آليشيا:(و الان قسمتی که تو نمی دونی اينه که من قصد دارم با تو ازدواج کنم....)

 

ولنتاين مبارک.

نوشته شده در دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۳ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ توسط بانوی فروردین نظرات () |

Design By : Mihantheme