امروز با دختری که آپارتمان رو به من نشون می داد که صحبت می کردم می گفت چهار مستاجر قبلی همگی دختر بودن و همگی به دلیل اینکه ازدواج کردن از این خونه رفتن...یعنی یه دفعه تو دلم گفتم ای کاش برای منم همینطور بشه و اتفاقاً به دخترک هم گفتم و کلی با هم خندیدیم...

اما جدی...دیگه از روابط بی سر و ته و مسخره خسته شدم.فکر کنم دیگه وقتشه که به فکر رابطه و تعهدی جدی مثل ازدواج باشم.اون هم با فردی که از هر نظر لایق من باشه.

/ 0 نظر / 2 بازدید