افسانه من

 

آنکه حال مردم دیوانه می داند منم
آنکه سوز سینه پروانه می داند منم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


آنکه در جامه محبت باده می ریزد تویی
آنکه قدر ساغر و پیمانه می داند منم


آنکه خلقی را به چشمی می کند افسون تویی
آنکه افسون رخ جانانه می داند منم


آنکه دل می سوزد و افسانه می سازد تویی
وآنکه از سوز جگر افسانه می سازد منم

paradise.jpg

 

/ 2 نظر / 3 بازدید

خیلی شعر زیبایی بود خیلی زیبا.....

[دست]