توپ را به زمین تو فرستادم.

توپ را به زمین من فرستادی.

توپ را به زمین تو فرستادم.

توپ را به سرعت به زمین من فرستادی.این سرعت را ستایش می کنم اما در عین حال به شدت غافل گیر شدم و توپ را به بیرون زمین فرستادم.کمی گیج شدیم هر دو.

ضربه بیرون زمین را چه کسی باید پرتاب کند؟

I have been thinking.

*ویرایش 22 فروردین*:

من باید جرات شروع خودم بودن دوباره رو پیدا کنم.من باید دوباره به خودم برگردم.

/ 0 نظر / 3 بازدید