سرمای بيرحم

چقدر امشب سرده ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه!!!!!!!!!!!

مخصوصا وقتی  حمام رفته باشی و تمام موهات خيس باشه...ديوونگی کرده باشی و زير مانتو فقط يه تاپ پوشيده باشی و بدتر از همه نيم ساعت تو خيابون  جلوی کلاست منتظر باشی(احساس فريز شدن بکنی) تا پدرت ديرتر از هميشه بياد دنبالت و وقتی مياد همه عقدهاتو سرش خالی کنی و در ماشين بيچاره رو ۳-۴ بار بکوبی به هم!به قول فرنگيا:

"It never rains but it pours"

معنی روونش به فارسی يعنی وقتی قراره اتفاق بدی بيفته ، اتفاق نميفته تا اينکه بدترين حالت ممکن پيش بياد!خدايابهم رحم کن مريض نشم کلی امتحان و بدبختی دارم بايد بهشون برسم...21.gif02.gif

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
babak

سلام . نه عسل بانو . ديگه اين کارم نکن . امشب زير لحاف گرم بخواب . تا فردا حال می ای. ولی ديگه اين کارو نکن.