و امشب چالش برانگیزترین شب زندگیم بود...

خدایا بر تو توکل کردم.

همه عزیزانم رو به تو سپردم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
....

It is not your most challenging night...it is going to happen maybe 3 years or 4 yeras later...when u dont know who you are....

کرمانشاه دیار کرد

مثل دانشجوی شب امتحانی نشستم تمام نوشته هاتو خوندم ادم درونگرایی هستی همه ش تو گذشته هایی تقریبا مثل خودمی که همیشه یه غمی به دل داری و هر چیزیم داشته باشی بازم ناراضی هستی منتظرم به ما سر بزن