گام بعدی

لباس نو مبارک بانوی فروردین...

 می دونم لباس قبلیت زیباتر بود

ولی دیگه باید عوضش می کردی...

******************************

گاهی برای به دست آوردن یا حفظ چیزی بیش از حد تقلا می کنم،خسته می شم،روحم فرسوده می شه ولی همیشه تقلا به پیروزی منتج نمی شه اینو می دونستی؟

نمی دونم چرا نمی تونم مثل بقیه قسمت و قضا و قدر رو بالاتر از اختیار خودم بدونم...

ولی این اختیار هم گاهی در برابر حوادث له می شه و اون موقعست که...

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید