پدرسوخته تر از اصفهانی جماعت خودش است. <سخنی از شخص خودم!>

/ 2 نظر / 3 بازدید
...

گذرت به لک جماعت نخورده حتما....تو اصفهانیها هم لک پیدا میشه...[سبز]

طلا خانم

سخت نگیر چون این جماعت فقط با خودشون کنار میان ! [چشمک]