پاريس ، سی ام نوامبر ۱۹۰۰

و او بالاخره کوله بار سنگين و طاقت فرسای غمش را در اين دنيا به جای گذاشت و خودش به دياری ديگر رفت.و من سالها بعد آن کوله بار را گشودم و به حال زارش تا توانستم ،تا جايی که اشک در چشمانم بود، گريستم.اما می دانم که اشک،تنها ره آورد سفر کوتاه  اما پربار او به اين دنيا نبايد باشد.من چشمانم را به حقايقی که او برايم شکافت گشودم و تا می توانم انسانهای کوته بين را متوجه خطای بزرگی که در موردش مرتکب شدند  خواهم کرد.و نيز بيان شيوای او را از معنای واقعی زندگی،برای انسانهای آزاده و عميق، بازگو خواهم نمود و همواره برای روحش طلب آرامش می نمايم.

هنرمند پر احساسی که  سنگ مزار او را پس از تدفين محقر و غريبانه اش نوشت متنی را از نگارش های خود او برگزيد  به اين ترتيب:

And Alien tears will fill for him

و اشک های غريب برايش

Pity's long- broken urn

مزار بلند شکسته غم را پر خواهند نمود

For his mourners will be outcast men,

زيرا سوگواران او ،بيرون رانده شدگان خواهند بود

And outcasts always mourn.

و بيرون رانده شدگان، همواره سوگوارند.

 

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
شهرزاد

غم در دل من به قدر عالمه ... غمهای عالم برای من کمه ... موفق باشی

امید

بعضی موقع ها واقعا با تموم حرفهايی که ميتونی بزنی بهتر ميبينی که ساکت باشی و بدون هيچ حرفی فقط با خودت فکر کنی ! فکر کنی که وقتی هيچ راهی برای برگردوندن اون چيزی که دوست داری نيست چی کار بايد بکنی؟! فکر نميکنم مدت زيادی طول بکشه که جوابش رو پيدا کنی! چون خيلی سادست ! حالا اگه خودش نيست بايد ادامه پيدا کنه و نبايد گذاشت اون چيزی رو که دوستش داری نابود بشه. کار سختيه ولی نه به سختی برگردوندن اصل! وقت زيادی لازمه! شايد خيلی بيشتر از اونی که اون وقت گذاشت! همه اين کارا رو ميکنی چون بهش مديونی ....نه ....فقط اين نيست ...چون دوستش داری....

امید

و ميدونم که شما هم بهترين راه رو انتخاب کردی و انتخاب ميکنی .....اميدوارم که ما هم بتونيم سهم کوچيکی در اين راه داشته باشيم که هيچ وقت فراموش نکنيم که بزرگترين خطا سطحی نگريست.... و اين پيام و ..... رو به خوبی به اطرافيان انتقال بديم......روحشون شاد.....

Buteemar

تلاش تو برای عميق شدن تو مفهوم زندگی واقعا تحسين برانگيزه. بهت تبریک می گم. راستی برای متن قبليت يه کامنت بلند بالا گذاشتم.