می دونی چیه؟

دلم می خواد تو برای خودم باشی و من برای تو...ولی خوب تو عین یه موتور جستجو داری می گردی بلکه بهترین رو بیابی!و از اینکه این رو به تمام موارد یافت شده بگی ترسی نداری!خوب حق هم داری...نه به کسی وعده وعید بیخودی می دی نه کسی رو اذیت می کنی واقعاً هم محبت می کنی...

اما من از جانب خودم دوستت دارم.اگر تو هم دنبال دوست داشتن بودی و موندی شادمان می شم و خوشبخت خواهیم شد اگر نه دوست خوبی برای من خواهی بود و من به سفر خودم ادامه می دم...

این روزها صبر و توکل و دعا باید همراهم باشه...نه فقط در این زمینه...در تمام زمینه ها...

خدایا به خاطر بارون و نعمت زیبات که در حال باریدنه ممنونم...توکل بر تو :)

/ 2 نظر / 3 بازدید
...

[لبخند]