مت مک گینتی چه مهربانانه با من حرف زد...

استادی که همه مثل سگ ازش می ترسن و محل سگ هم به کسی نمی ده...

چقدر به نگاه مهربونش نیاز داشتم.وقتی بهم گفت می دونم دانش و درک تو خیلی بیشتر از نمره ته گریه ام گرفت...

ادامه بده...ادامه بده...کم نیار...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید