...

میدونی چیه؟

گاهی اوقات پارسال رو فراموش میکنی‌ که سعی‌ میکردی همه چیز رو کنترل کنی‌.حتّی احساس دیگری رو نسبت به خودت.

فراموش نکن که خیلی‌ چیزها کنترل کردنی نیست.

فقط سعی‌ کن خودت باشی‌.تا میتونی مهربون و در عین حال هوشیار باش.

تو زیبا مهربان باهوش و دانایی.هیچکس هم اگر به اینها اعتقاد نداشته باشه خودت که داری و همین کافی‌.

روزی خواهد آمد که دیگری هم این را درک کند و...

خدا همیشه همراه تو بوده از این پس هم خواهد بود.

صبور باش.همین...

/ 2 نظر / 3 بازدید
جویان

[سوال]

...

متشکرم...خیلی با انرژی بود....[چشمک]