تو نیز در برابر من دوام نخواهی آورد،

و شاید من نیز،

نمی دانم...

من این نقش را فقط به امید این بازی می کنم

که روزی سوپر استار نقشی باشم که می پرستم...

نقشی که هیچکس نفهمید و نخواست....

کاش اشک اکنونم را موجودی زنده می فهمید...

/ 2 نظر / 3 بازدید
شبنمکده

حق حق مرغان چو هق هق مي شود بالشان آئينه دق مي شود بد تر از آن اينكه كركس زاده اي هد هد مرغان عاشق مي شود [گل]

تیم تبلیغات سایت ساز

می توانید بجای وبلاگ سایت داشته باشید. سایت ساز CMSاست که این امکان را به شما میدهد که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ، فقط با 15000 تومان یک سایت حرفه ای، پویا و Dynamic فراتر از این چیزی که با آن کار می کنید به نام خود داشته باشید.