و باز هم پوزخند زندگی...

بخند اما روزی نوبت من خواهد شد دوباره...

دوباره در اوج خوشی چادر خواهم زد...

/ 3 نظر / 3 بازدید
...

ای بابا....میگم چادرش چند نفره است؟ یه نفره؟؟؟[لبخند]

بانوی فروردین

آره یه نفرههههه! برای هیچکی دیگه جا نداریم!مفهوم شد؟[چشمک]

...

کاملا...تو یه نفره هم میشه یک نفر و نیم جا داد [نیشخند]