اول تیر

 

تا به حال توی زندگیم این کارو نکردم،اما حس می کنم امسال باید به نظم اساسی به کارایی که انجام می دم بدم.این نظم از چند بخش تشکیل می شه.

خوشبختانه یه مدتیه عادت مزخرف فیسبوک چرخی اضافی رو گذاشتم کنار.شبها زود می خوابم و صبحا زود بیدار می شم... باید این روند ادامه پیدا کنه...

یه دفترچه درست کردم برای نوشتن خرج و مخارج روزانه...برای کنترل وزن خودم و برای نوشتن مقدار فعالیتی که برای پایان نامه ام و تدریسم انجام دادم...

امسال منابع مالی،انرژی،احساسی محدوده باید از پس مدیریت همه اش بر بیای...

/ 0 نظر / 17 بازدید