دور باطل!

متن را به همراه نامه برای شرکت فکس کرده بودم.

دیوانه همان متن را اسکن کرده و برایم ایمیل کرده بود و اصرار می کرد که سریعتر آن را ببینم و نتیجه را به او گزارش دهم.

ایمیلم را که چک کردم متوجه شدم منظورش چیست.به او گفتم نیازی نیست لحظه به لحظه کار را پیگیری کنید.من به شما ایمیل خواهم زد.تلفن بین المللی گران است!

خندید و قطع کرد.

آخر وقت دوباره تماس گرفت.با کمی بی علاقگی گفتم کار از یک ساعت قبل پیشرفت چندانی نکرده است.او هم تشکر و خداحافظی کرد!

1-مگر دیوانه ای از شرق دنیا بخواهد صدای مرا هر روز و هر لحظه بشنود!

2-حسنش این است که وقتی پای تلفن انگلیسی صحبت می کنم تمام همکارانی که اطرافم می نشینند ساکت می شوند و خوب گوش می دهند.آنقدر گوش دهند تا از حسادت بمیرند.ناسلامتی teacher بوده ام شوخی که نیست!!!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
...

I see you again on bicycle...the "crazy" was very funny