نمی دونم به بعضی ها چطور باید گفت که دست از سر آدم بردارن.چیزی بیش از محل سگ ندادن؟؟؟

مردک یادش رفته اون موقع ها بادی به غبغب می انداخت که من فقط دنبال دوستیم و من دیگه جوابشو ندادم.حالا سه ساله که چپ و راست تلفن و ردیابی من.

ای بابا شاید می دونه من مثل بعضیا اهل داد و فریاد و بد و بیراه گفتن نیستم ادامه می ده.پررویه ها!

/ 0 نظر / 3 بازدید