جاودانه من

 

اون روز پشت آخرین کامپیوتر سایت دانشکده نشستم،تک کامپیوتری که از بقیه خیلی فاصله داره،جایی که به چشم های قرمز شده من عادت داره...همون دانشگاه،همون سایت،همون کامپیوتر،اما ....

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سایت You Tube  رو باز کردم...و این ویدئو رو بارها نگاه کردم و ....

چقدر زیباست...چقدر این دختره حال و هوای منو زیبا نشون میده...

 

دانلود آهنگ با حجم ۶۷۷ کيلو بايت: My Immortal

تماشای ويدئو: My Immortal

 

Amy_Lee_by_Zensasha.jpg

 

evanescence_1.jpg

 

 

 180623.jpg

 

 

 

 

My Immortal

 

 

 

 

جاودانهمن

 

 

 

I'm so tired of being here

 

از بودن در اینجا بسیار خسته ام

 

 

Suppressed by all my childish fears

با ترسهای کودکانه ام سرکوب شده ام

 

 

And if you have to leave

اگر مجبوری ترکم کنی

 

 

I wish that you would just leave

امیدوارم فقط بروی

 

 

'Cause your presence still lingers here

زیرا حضورت هنوز اینجا ادامه داد

 

 

And it won't leave me alone

و مرا تنها نمی گذارد

 

 

These wounds won't seem to heal

این زخم ها قصد بهبودی ندارند

 

 

This pain is just too real

این درد خیلی واقعی است

 

 

There's just too much that time cannot erase

بسیار بیش از آن است که زمان بتواند محوش کند

 

 

When you cried I'd wipe away all of your tears

هنگامی که گریه کردی تمام اشکهایت را پاک کردم

 

 

When you'd scream I'd fight away all of your fears

هنگامی که فریاد زدی با تمام ترسهایت جنگیدم

 

 

And I held your hand through all of these years

و دستت را در تمام این سال ها در دستم نگه داشتم

 

But you still have

اما تو هنوز

 

All of me

تمام من را داری

 

 

You used to captivate me

تو مرا با زندگی

 

By your resonating life

 

طنین اندازت جذب نمودی

 

Now I'm bound by the life you've left behind

و من اکنون محبوس زندگی هستم که پشت سرت جا گذاشتی

 

 

Your face it haunts

صورتت،همین اطراف است

 

 

My once pleasant dreams

و رویاهایی را که زمانی بسیار شیرین بودند با خود به همراه می آورد

 

Your voice it chased away

صدایت

 

All the sanity in me

تمام جنون درونم را دنبال می کند...

 

These wounds won't seem to heal

این زخم ها قصد بهبودی ندارند

 

 

This pain is just too real

این درد خیلی واقعی است

 

 

There's just too much that time cannot erase

بسیار بیش از آن است که زمان بتواند محوش کند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید