سر جای خودم یعنی میز اون گوشه پنجره طبقه سوم کتابخونه نشستم و دارم درس می خونم...

هوا داره تاریک می شه و او دور دورا غروب قرمز رنگی دیده می شه...

گوش دادن به آهنگ غریبانه احسان خواجه میری هم حال و هوایی داره...

"هر چی آرزوی خوبه مال تو...هر چی که خاطره داری مال من..."

 

بودن با مامان و بابا و خانواده برای دو ماه انگار یک اقیانوس عشق به رگهام تزریق کرد...

چیزی که دو سال ازش محروم بودم...

دوستتون دارم با همه وجودم....

/ 1 نظر / 3 بازدید
غزاله

مطمئنم بودن با تو هم یه اقیانوس عشق به رگهای اونا تزریق کرده. چیزی که دو سال ازش محروم بودن.[قلب] موفق باشی خانوم دکتر[ماچ]