برای آخرین بار...

Lucas: "I got admission for MBA from UWW."

me:"Congrats..."

Lucas <while leaving me forever>: "Thank you for everything M..."

Me: ...=> real tears in my eyes when he left...

/ 1 نظر / 3 بازدید
...

قبول نیستا...21 روز شد... همینه دنیا...هیچ کی برای هیچ کس نمی مونه...یا بهتر بگم هیچ وقت دوست به دوست نمی رسه...مگه اینکه فردا اخرین روز دنیا باشه[نیشخند][نیشخند] راتش من زیاد اون جمله من نباید شکست بخورم رو گفتم اما اخر فهمیدم وقتی خدا یه مسیری رو برات قطع کرده یا باز کرده بهتره خلافش الکی خودتو تو زجر نندازی... البته شما که این چیزا انگار تو قاموستون نیست...مثل بولدوزر می رید جلو...ترمز نبرید یهو[خنده]