کوچولوی های من دیروز و امروز امتحان داشتن...برگه هاشون رو تصحیح می کنیم و آهنگ گوش می دیم و قصد داریم قرمه سبزی درست کنیم که گوشتش به بار است. :)

پ.ن. ای جانم الان دیدم موشی ها آنلاینن منتظر نمره هاشوننقلب

/ 0 نظر / 3 بازدید