جریان خدایی

 

دیروز هیچ چیز دست خودم نبود...

درسته من خیلی impulsive هستم...ولی دیروز کنترل هیچ چیز دست خودم نبود...

البته دست هیچ انسان دیگه هم ندادم...فقط تو...فقط تو...خدای من...

داستان 45 دقیقه راه بین I و L و ترافیک سنگین...

خنده داره یا واقعی؟

واقعی...

واقعی...

واقعی...

AND NOTHING ELSE...

/ 1 نظر / 3 بازدید