این ایمیل از طرف یکی از دانشجوهام بهم زندگی دوباره داد:

"I had no idea this was your first class. You did an awesome job and I was really glad to have you as my teacher, i feel like i learned a lot. Thank you for all your help and being a great teacher.

Thanks and have a great summer,"

تمام اون موجودات توی کلاسم رو دوست داشتم و لحظه شماری می کنم دوباره درس بدم...

/ 2 نظر / 5 بازدید
...

تبریک...خیلی هم تبریک و آفرین....هم بابت این پست وهم بابت پسن قبلی...[گل]

جویان

این خود موفقیته . موفق باشن همیشه....