یعنی این شب اول ماه رمضونی بسم الله و بالله از دست تو...

یعنی من اگه یه روز بفهمم تو مخ تو چی می گذره خیلی خوب می شه...

یه لحظه آروم و قرار نداری...

/ 2 نظر / 15 بازدید

سلام پیشنهاد ما(این فقط یک پیام تبلیغاتی است) نویسندگی در سایت 1.وقت کافی 2.آشنایی با ارسال مطلب. تعرفه و نحوه ارسال: اختصاصی؛(بدون کٶ�6o��6,�*�CB�)�,v,�)�a H6o�,�*�6 �,H6�6�v�6)�,�6avb6-�b6.v)�*� L6*�b6av)�a��B�B�)�,v,�)�a0�6m�