این ماموریت چالش برانگیز هم انجام شد خدا رو شکر...

فقط یه چیزی حاج خانوم!تا اینجا تخته گاز رفتی باشه خوب و بسیار عالی!

از این به بعد آروم و آهسته...یه هفته تا امتحانات وقت هست خوشگل...خوب درس بخون و حالا دیگه برگ برنده دست توئه و از این به بعد آروم آروم خوب؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید