پرواز با خورشيد

بگذار،که بر شاخه اين صبح اين صبح دلاويز

بنشينم و از عشق سرودی بسرايم

آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال

پر گيرم از اين بام . به سوی تو بيايم...

::::فريدون مشيری:::

/ 1 نظر / 3 بازدید
hero

سلام/ چه طوری؟ چه شعر قشنگی نوشتی/موفق باشی =;