می دانی؟

تو نیز در برابر من دوام نخواهی آورد،

و شاید من نیز،

نمی دانم...

من این نقش را فقط به امید این بازی می کنم

که روزی سوپر استار نقشی باشم که می پرستم...

نقشی که هیچکس نفهمید و نخواست....

کاش اشک اکنونم را موجودی زنده می فهمید...

کاش می توانستم به آینده نیندیشم...

کاش...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید