سردرد شدید و میزان زیادی اشک نتیجه ضربه دیروز بود...

دارم سعی می کنم خوب شم و دوباره مشغول به کار شم...

باید غذا درست کنم،

شاید کمی بخوابم و شاید کمی هم برم پیاده روزی...

راستی امروز بالاخره درخواست کردیت کارد دادم لبخند

خدایا ازت به خاطر همه چیز ممنونم و می دونم و ایمان در نهایت همه چیز خوب خواهد بود هرچند این وسط مسطا من تو کارت دخالت می کنم و نق می زنم...

اما می دونی که پشتم فقط به تو گرمه...

/ 0 نظر / 3 بازدید