چقدر بعضی‌ آدمها حال به همزن هستن!

یه کلمه دیگه حرف میزد می‌گفتم آره بابا تو باحالی‌!باهوشی‌!خوش تیپی‌!باسوادی!جذاب و تودل برویی!همیشه درست فکر میکنی‌!دست از سر ما بردار...

 

شات آپ!

/ 1 نظر / 3 بازدید