این همه هیاهو،برو و بیا،سرچ و این درو اون در زدن هم امروز تموم شد...

نه واقعاً جون گذاشتن هم راهش نیست...نیست به خدا نیست.

خدایا من جونم رو،وقتم رو، تمام انرژیم رو گذاشتم و از این به بعد هم میذارم ولی نتیجه با توئه...یعنی هر کار کنم باز هم نتیجه با توئه...

در حال حاضر جای بدی گیر افتادم...برزخ بدیه...

کمک کن...

همین.

/ 0 نظر / 3 بازدید