دلم می خواد موقعیتی پیش بیاد بهت بگم

ملتی هلاک ما هستن و ما محل نمی دیم!این شیوه های مخ زنی رو باید برای ثریا خانوم و اقدس خانوم و سکینه خانوم استفاده کنی.

والا به خدا!

/ 1 نظر / 16 بازدید
mohammad

کنــار تـــو در بــاران قدم می زنم، چتر بــــراى چــــه؟ خیــال کـه خیس نمی شـود.[گل]