استرس مثبت!

امشب یه دفعه خیلی استرس گرفتم...

قاطی کردم...طبق معمول هیچکس که نبود گریه کردم...

بعد با خودم حرف زدم و چند تا رویای زیبا تصور کردم و بعد رفتم دوش گرفتم ...

وقتی برگشتم و داشتم موهامو اتو می کشیدم یه دفعه یه فکری به سرم زد...

اومدم تو اینترنت یه سوالی رو سرچ کردم و جوابی پیدا کردم که دوای دردم بود...یعنی اشک توی چشمم خشک شد و یه دفعه یه جرقه تو فکرم پیدا شد...

فکر می کنم فهمیدم استراتژی درست موفقیتم چیه!

همین رو دنبال می کنم و موفق خواهم شد لبخند

خدایا مرسی برای این استرس!

 

پ.ن. ساکت دلم برای عجقم لوکاجم هم تنگ شده خوب...

/ 2 نظر / 3 بازدید