فيلترينگ اورکات

چقدر تاسف باره...اورکات سايتی که ۶ ماه برای من خاطره ی خوب داشت...سايتی که باعث شد دوستای چندين و چند سالمو پيدا کنم بسته شد.به همين سادگی....سايتی که جمعيت آکادميک و جوون بين ۳۰-۱۸ رو به خود جذب کرده بود بسته شد.02.gif....آدم واقعا احساس ميکرد با يک سری آدم حسابی طرفه...

من نميدونم نه استفاده بد سياسی و نه اجتماعی از اين سايت ميشد.من که به شخصه فقط برای تبادل اطلاعات و پيدا کردن دوستای  قديمی ازش استفاده ميکردم.17.gif

**تمام دوستای مهندس من فکراشونو رو هم ريختن تا فيلترو رد کنن و يا فيلتر شکن بسازن اما فعلا که هيچکدوم عمل نميکنه...**مثل اينکه مخابرات اين دفعه اساسی حال همه رو گرفته...فقط اونايی که اورکات بودن ميدونن من چی ميگم...ای روزگااااااااااار ای داد بيداد....19.gif

 و من باز مصصم تر شدم که بعد از فوق ليسانس به محض اينکه امکانش برام فراهم بشه از اين کشور گل و بلبل برم... چون ديگه نميتونم تا سر حد مرگ حرص و حسرت بخورم...به اميد اون روز.... 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید