...

 

خیلی دردناکه وقتی جونت رو روی چیزی بذاری که بعداً بفهمی پوچ بوده عین کاه...کاه!

وای از این دل نازک من...وای از این دل من...

به قول سولماز :"من در دنیایی زندگی می کنم که وجود ندارد."

 من ادامه می دم.ادامه می دم.جستجوی طولانی مدت و طاقت فرساییه.اما امیدوارم...امیدوار...

/ 0 نظر / 5 بازدید