...

آی‌ یارُم بیا...

دلدارُم بیا...

دل‌ میل تو داره...

سزاوارُم بیا...

از بدخشانُمه...آرام جانُمه...به پیش من آ بیا بیا...

های یارُم بیا...دلدارُم بیا

دل‌ میل تو داره...

سزاوارُم بیا...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهران

مرسی از نامجوت پیش منم بیا