داشتم به این فکر می کردم که چقدر مردم ما این ور و اونور هستن!!!

همین خونه ما و خونه همسایه بغلی رو در نظر بگیر...

ما 3 تا بچه بودیم اونا 4 تا...

اونا از 4 تا بچه ...یکیشون فرانسه است.یکیشون اتریشه...دو تاشون آمریکا.

ما هم 3 بچه در سه قاره مختلف به حیات خود ادامه می دیم!!!

یادش به خیر یه موقعی همه مون کوچولو بودیم و توی همون دو تا خونه شمالی حیاط دار زندگی می کردیم و همون دور و برا مدرسه می رفتیم...

/ 0 نظر / 3 بازدید